Blind Marieken – De wondere sproke van O.L. Vrouw van Uden

“In 1938 werd het feit herdacht dat de Kruisheren zich 300 jaar geleden noodgedwongen in Uden vestigden. Geen wonder dan ook dat de Udenaren vol dankbaren zin het groote feest der Kruisheeren gaan vieren als een specifiek Udens feest stond in de Udensche Courant en het programma werd afgedrukt. Wat opvalt in het programma is het feit dat het meer een feest van Onze Lieve Vrouw ter Linde werd dan een feest van de Kruisheren.

Het cadeau van de Udense bevolking was het openluchtspel “Blind Marieken”, waarvan de première om 4 uur op de markt begon. Het werd geschreven door de in die tijd bekende Brabantse toneelschrijver Jan Vuijsters. Het is de eeuwenoude legende van ’n blind meisken, aan wie Maria op de heide verscheen en die een wondertakje ontving om Haar genaden uit te deelen. Zij wordt door de jaloezie van een edelvrouw uit den weg geruimd.

Maar als den marskramer-moordenaar op zijn sterfbed haar graf aanduidt, vindt men daar het wondertakje bloeiend terug. Dit wonder is aanleiding tot het bouwen eener “Capelle” ter eere van de Lieve Vrouw ter Linde.”

Wil je meer weten? Lees dan het hele artikel van Heemkundekring Uden.

omslag programmaboekje
pagina uit tekstboekje Blind Marieken
korte inhoud…
…van het spel

Udense Courant